×
Doktor Said
İsmail Beşikçi
Doktor Said
Gerek Aysel Çürükkaya, gerek Selim Çürükkaya, tören sırasında çok önemli konuşmalar yaptılar. Ama konuşmalarını Türkçe yaptılar. Bu, kişi olarak bende biraz burukluk yarattı. Çünkü bu ulusal ruh kavramına aykırı bir tutumdur. Ulusal ruh, ulusun anadi...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (485)


30 Eylül’de Seçim
İsmail Beşikçi
30 Eylül’de Seçim
Kürdler, Kürdistan 16 Ekim 2017 sabahında, çok büyük, çok ağır bir darbeyle karşılaştı. Halbuki, 25 Eylül 2017 referandumu sonunda çok başarılı bir sonuç elde edilmişti. Bu çok olumlu sonucu bozmak için hasım güçlerle işbirliği yapmak, gizli anlaşmal...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (1127)


Geleceğini Belirleme Hakkı ve Kürdler
İsmail Beşikçi
Referandum ilanından sonra, sık sık yapılan bu açıklamalar şu anlama geliyordu. Siz  Kürdler, kendi geleceğinizi belirleme hakkına sahip değilsiniz. Sizin geleceğinizi ancak biz belirleriz. Siz kendinizi yönetemezsiniz.  Siz şimdiye kadar h...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (1395)


Afrin savaşı uzun sürecek
İsmail Beşikçi
Afrin savaşı uzun sürecek
Avrupa’yı Avrupa yapan bazı değerler vardır. Ama Avrupa, Kürd/Kürdistan sorunlarına bu değerlerle yanaşmamaktadır; Ortadoğu’nun otoriter, baskıcı, ırkçı, mezhepçi değerleriyle yaklaşmaktadır. Bu bakımdan 1920’lerde kurulan Kürdlere,...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (1317)


Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk…
İsmail Beşikçi
Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk…
Tarihte, Kürdler için ‘Yiğit bir halk’, ‘Kahraman bir halk’ ‘Gözünü budaktan esirgemeyen bir halk’ gibi ifadeler, kavramlar kullanılır. Kürdlerin davranışları bu tür nitelemelerle dile getirilir. Kürdler, başka bir...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (1408)


Kürdler Zoru Başardı
İsmail Beşikçi
Kürdler Zoru Başardı
Irak’a, Türkiye’ye, İran’a, Suriye’ye rağmen, PKK’ye rağmen, Goran’a,  Komel’e rağmen, YNK’nin,  Ala Talabani, Bafil Talabani  gibi bir kesimine rağmen,  ABD’ye, İngiltere&rsqu...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (1265)


Güvenlik...
İsmail Beşikçi
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde, Kürdlerin ulusal istemleri, bu doğrultuda geliştirdikleri mücadeleler her zaman, Irak’ın güvenliği sorununu, bu sorun çevresinde gelişen endişeleri gündeme getirmektedir. Bu istemler, bu mücadeleler, sadec...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (1366)


Bir Kürd
İsmail Beşikçi
Bu yazıdaki Kürd herhangi bir Kürd’dür. Üç Kürd yazısında, üç Kürd tipinden söz edilmişti. Biri, milliyetçi, yurtsever düşüncelerinden ve eylemlerinden dolayı, idam edilmiş bir Kürd. İkincisi, bu kişiyi yakalatan, yargılayıp idam hükmü veren, b...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2021)


İki Kürd...
İsmail Beşikçi
Kürd/Kürdistan tarihinde, Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde, iki isim önemlidir. Abdurzzak Bedirxan (1864-1918) ve II.Abdusselam Barzani (1868-1914) Kürdler için bu iki İsmin düşüncelerinin, eylemlerinin bilinmesi önemli olmalıdır.
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2077)


Üç Kürd
İsmail Beşikçi
Üç Kürd
Bu yazıda sözü edilen üç Kürd’den biri II. Şeyh Abdüsselam Barzini’dir.(1868-1914) İkincisi, Şeyh Abdüsselam Barzani’yi, ulusal taleplerinden ve ulusaL mücadelesinden dolayı Musul’da idam eden, Musul Valisi Süleyman Nazif&rsqu...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2147)


Page 1 of 17First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
28

“Tarih Vakfı Yurt Yayınları” “Kürtler, Tarih, Siyaset Kültür” adlı birkitap yayımladı. Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm “Tarih, SiyasetKültür” başlığını taşıyor. İkinci bölüm “Güneydoğu Anadolu’da Ekonomi veToplum” başlığını taşıyor. Birinci bölümün yazarı Prof. Dr. Martin Strohmeler,İkinci bölümün yazarı, Prof. Dr. Lale Yalçın Heckmann’dır.

Almanca asıllı bu kitabı Türkçe’ye Atilla Dirim çevirmiştir. (MartinStrohmeler-Lale Yalçın Heckmann, Kürdler, Tarih Kültür, Siyaset, Tarih vakfıYurt Yayınlar, 2013)

Bu kitapla ilgili bazı düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Sosyal konularlailgili araştırmalarda, incelemelerde esas kaygılar bilimsel kaygılar, bilimyönteminin kullanılmasıyla ilgili kaygılar olmalıdır.

Somut sosyal olguların izlenmesi, gözlenmesi, saptanması, olgulara ilişkinhipotezler kurulması, hipotezlerin tekrar yeni olgularla sınanması, olgulararasındaki ilişkilerin açıklanmaya çalışılması esastır. Bilimsel kaygıları,bilim yönteminin kullanılmasıyla ilgili kaygıları bu çerçevede ele almak,değerlendirmek gerekir.

Ama, Kürd/Kürdistan araştırmalarında, incelemelerinde böyle olmuyor.İdeolojik, politik kaygılar, diplomatik kaydılar daha ön planda oluyor,belirleyici ve yönlendirici oluyor. Devletlerin bu konularla ilgili hassasiyetleriaraştırmacıların tutumlarını etkileyebiliyor, belirleyebiliyor.

Prof. Dr. Martin Strohmeler, Kürdlerin/Kürdistan’ın Yakındoğu’da veOrtadoğu’da, Kürdlerin konumlanması hakkında şu şekilde belirlemeler yapıyor:

Türkiye’de Kürtler: İsyanlar, baskılar, asimilasyon ve entegrasyon s. 61-81

Irak’ta Kürtler: Özerklik ve yok Edilme Arasında s. 81-104

İran’da Kürtler: Dilsel Benzerlik ve Siyasal Yüzleşme s.104-120

Suriye ve Lübnan’da Kürtler: Güvencesiz Statü, Ayrımcılık ve PKK s. 120-125

Sovyetler Birliği ve Ardılı Ülkelerde ve Özellikle de Ermenistan’de veAzerbaycan’da Yaşayan Kürtler: Teşvikler ve Tehcirler s. 126-128

Gürüldüğü gibi en az 5-6 devlet, Kürdlere ilişkin politikalar uyguluyor. Bupolitikaların hiçbiri Kürdlerin/Kürdistan’ın lehine değil. Hepsi de Kürdlerinaleyhine. Devletler hep, Kürdlerin, Kürdistan’ın aleyhine politikalar, Kürdleriezme politikaları yürütüyor. Uygulamalar hep bu yönde. Bu,Kürdlerin/Kürdistan’ın bölündüğünü, parçalandığını, paylaşıldığını gösteriyor.Burada, bu ilişkileri gündeme getirecek, açıklayacak, temel bir sorunu, esassorunun sorulması gerekiyor. Bu soru sorulmuyor.

Kürdler/Kürdistan, neden bölündü, parçalandı, paylaşıldı? Bu süreç ne zaman,nasıl gerçekleşti? Bu operasyonlara, bu gelişmelere karşı Kürdlerin tutumuneydi? Bu soruların sorulması, Kürd/Kürdistan sorunu açısından çok önemlidir.Yakındoğu’da 40 milyondan fazla nüfusu olmasına rağmen, Kürdlerin/Kürdistan’ınneden bir statüye sahip olmadığı elbette irdelenmesi, sorgulanması gereken birdurumdur. İşte burada, bilimsel değil, ideolojik kaygılar, politik kaygılardaha bir ön plana çıkıyor. Kürdistan’ı müştereken sömürgeleştiren, ortaksömürge haline getiren devletlerin hassasiyetleri dikkate alınarak böyle birsoru sorulmuyor. Kaldı ki, Kürdistan sömürge bile değildir. Sömürge çok aşağıbir seviyede de olsa bir statüdür. Kürdistan’ın bir statüsü yoktur. Kürdistanve Kürdler, bölünmüş, parçalanmış, paylaşılmış, her bir paçası ilhak edilmiş,sonra da, adı, dili kültürü vs. inkar edilmiştir.

Böylesine temel bir soru sorulmamasının çok önemli bir nedeni de,bölünmüşlüğün, parçalanmışlığın, paylaşılmışlığın sürüp gitmesi yönündekiistektir. Çünkü bölünmeden, parçalanmadan ve paylaşılmadan söz etmek, Kürtlerinbilincine bu ilişkilerin çarpmasını sağlayabilir. Böyle bir konunun bilincinevaran bir kişi, elbette bu ilişkileri sorgular, çok daha sağlıklı bir yapınınoluşması için çaba sarfeder. Bölünmeden, parçalanmadan, paylaşılmadan sözetmemek “böyle gelmiş, böyle gider” anlayışının sürüp gitmesini sağlar.

Bu, şüphesiz anti-Kürd bir tutumdur. Kürdistan’ı ortak tasarımlarıyla,düşünceleriyle ve operasyonlarıyle sömürgeleştiren devletlerinhassasiyetlerinin dikkate alan, bu hassasiyetleri kuruyan bir tutumdur. Ama,bu, sadece, Prof. Dr. Strohmeler’in tutumu değildir. Genel olarak İngiliz veFransız akademisyenlerini giderek genel olarak batılı akademisyenlerin Batıüniversitelerinin anti-Kürd bir tutum içinde olduğunu söylemek mümkündür. Bununyanında Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi’nin de aynı tutum içinde olduğunusöylemek gerekir. Orada da, “Türkiye Kürdistan’ı”, “İran Kürdistan’ı”, “IrakKürdistan’ı”, “Suriye Kürdistan’ı” gibi başlıklar atılmakta, ama,Kürdlerin/Kürdistan’ın neden bölündüğü, parçalandığı, paylaşıldığına dair birsoru sorulmamaktadır. Devletlerin hassasiyetlere orada da özenle uyulmaktadır.

Kürd/Kürdistan Sorunu Nedir?

Kürd/Kürdistan sorunu, 1920’lerde, Milletler Cemiyeti döneminde, Kürdlerinve Kürdistan’ın, bölünmesi, parçalanması, paylaşılması ve Kürdlerin bağımsızdevlet kurma haklarının gasbedilmesidir. Kürd/Kürdistan sorunu insan haklarısorunu değildir, azınlık sorunu değildir, toprak sorunudur.

Dönemin iki büyük emperyal gücü, Büyük Britanya ve Fransa ve Yakındoğu’nunve Ortadoğu’nun iki köklü devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve imparatorluğundevamı olarak Türkiye Cumhuriyeti, ve İran İmparatorluğu ve imparatorluğundevamı olarak yeni İran şahlığı… 1920’lerde ve sonrasında bu dört güçbirbirleriyle işbirliği yaparak, Kürdlerin/Kürdistan’ın üzerine çullanmış,Kürdlerin/Kürdistan’ın bölünmesini, parçalanmasın ve paylaşılmasınısağlamıştır. Bu şüphesiz emperyalist bir politikadır. Yakındoğu’da, Ortadoğu’dagerçekleşen en kalıcı, en kapsamlı, en derin emperyalist politika budur.

Bölünme, parçalanma ve paylaşılma bir ulusun yaşayacağı büyük felaketlerdenbiridir. Bir insanı iskeletinin parçalanması, beyninin dağılması gibi bir sonuçortaya koyar. Ermenilerin de böyle bir sorunu vardır. Rus Ermenistan’ı, OsmanlıErmenistan’ı… Bu durum da Ermeniler için çok ağır sorunlar ortaya çıkarmıştır. Yönetimler,kendi Kürdlerini veya Ermenilerini, baskı alında tutabilmek, baskıyısürdürebilmek için karşı tarafın Kürdlerine veya Ermenilerine küçük bazıolanaklar sağlamıştır.

Prof. Strohmeler’in, Kürdistan’ın 16. Yüzyılın ilk çeyreğindekibölünmesinden ve paylaşılmasından “sözde parçalanma” diye söz etmesi dikkatedeğer. (s.47) “Sözde” inkarcı Türk siyasal kültürünün bir kavramıdır. Prof.Strohmeler’in bu kavramı kullanması şaşırtıcıdır. Prof. Strohmeler’in yazısındaIrak’a ilişkin şöyle bir belirleme de var. “Hiçbir Irak hükümeti, dürüst, köklüve uzun vadeli tavizler vermek niyetinde değildi.” (s.87) Buysa, bölünmenin,parçalanmanın ve paylaşılmanı yarattığı bir durumdur. Türkiye’den, İran’dan,Suriye’den giderek bu develerini ilişki içinde olduğu ABD, Sovyetler Birliği,Daha sonra Rusya Federrasonu gibi devletlerden diplomatik, politik, ekonomik,askeri destek alan Irak hükümeti Kürd taleplerini elbette karşılıksız bırakır.

Günümüzde, örneğin Sovyetler Birliği dağılmıştır, 16 devlet çıkmıştır.Yugoslavya dağılmıştır, 7 devlet çıkmıştır. Çekoslovakya kendi içindebölünmüştür. Habeşistan’da Eritre bağımsız bir devlet olarak yaşamabaşlamıştır. Sudan’da, Güney Sudan bağımsız bir devlet olarak belirmiştir.Endonezya’da, Doğu Timor, Pasifik Okyanusu’nda Yeni Kaledonya bağımsız devletoldular. Bütün bunlar doğal karşılanmaktadır. Ama, Kürdler, Güney Kürdistangündeme geldiği zaman, “Irak’ın birliği bütünlüğü”, “Irak’ın toprakbütünlüğü”.. dünya politikasında etkili olan bütün devletler ve uluslar arasıkuruşlar tarafından yoğun bir şekilde savunulmaktadır. Irak’ı, Irak’tan önce budevletler savunmaktadır. Bu da uluslararası anti-Kürd nizam ile ilgilidir.

Anti-Kürd Uluslar arası Nizam

Kürdlere karşı, uluslar arası, anti-Kürd bir nizam vardır. 1920’lerde, MiletlerCemiyeti dönemi de böyledir. 1945 deki Birleşmiş Milletler dönemi de böyledir.Bugün, Birleşmiş Milletler’in anti-Kürd tutumunu sürdürmek için çok ciddi birgayret sarfedilmektedir.

Kürdler/Kürdistan, ulusların kendi geleceklerini tayin hakkı ilkesinin en çokkonuşulduğu bir dönemde, Sovyetler Birliği’nde, Lenin, Stalin Trockytarafından, ABD’de Başkan Wilson tarafından konuşulduğu, halkların bu ilkeninyaşama geçmesi için çok yoğun bir mücadele yürüttükleri bir dönemde bölünmüş,parçalanmış ve paylaşılmıştır. Sovyet devrimi, dünyadaki bütün mazlum halklarlailgili olarak önemli, etkili sonuçlar ortaya koymuştur. Ama Kürdler için böylebir sonuç yarattığı söylenemez. 1920’leden itibaren Sovyetler Birliği yönetimiher zaman, Kürdleri/Kürdistan’ı ezen devletlerin yanında yer almış, onlara hertürlü desteği vermiştir. Bu ilişikilerin de irdelenmesi gerekir.

Bugün 28 üyeli Avrupa Birliği’nde, Luxemburg, Malta, gibi devletlerinnüfusu yarım milyon civarındadır. Kıbrıs’ta, Rumlar artı Türkler bir milyonetmemektedir. Estonya, Letonya Litvanya, Slovenya, Slovakya gibi devletlerinnüfusu 2-3 milyon civarındadır. Ama, Kürdler’in, Yakındoğu’da 40 milyondanfazla nüfusa sahip olmalarına rağmen, bir siyasal statüye sahip olmamalarıdikkate değer bir durumdur. Avrupa Birliği’nde, sadece Almanya’nın, Fransa’nın,İngiltere’nin, İtalya’nın ve İspanya’nın nüfusu Kürdlerin Yakındoğu’daki,Ortadoğu’daki nüfusundan fazladır. Belki Polonya’nın Kürdlerinkine yakın birnüfusu vardır. Geriye kalan 22 Avrupa Birliği üyesi devletlerin nüfuslarıKürtlerin Yakındoğu’daki, Ortadoğu’daki genel nüfuslarından çok çok azdır.

Yakındoğu’da, Kürdlerin genel nüfusunun 40 milyonun çok üzerinde olduğu,örneğin 50 milyon olduğu da söylenebiler. Bu konuda de ilgili devletlerin nedenciddi, bir sayım yaparak Kürd nüfusunu saptamadıkları irdelenmelidir. Örneğin,Irak’ta, Kerkük’de nüfus sayımı yapılması anayasa gereği olmasına rağmenhükümet, nüfus sayımı yapmamak için direnmektedir. Saddam Hüseyin döneminde deböyleydi. Kürdistan demokrat Partisi Başkanı Mele Mustafa Barzani ve Irak devimKomuta Konseyi Başkan Yardımcısı ( Başbakan) Saddam Hüseyin arasında yapılan,11 Mart 1970 andlaşmasının bir gereği olmasına rağmen nüfus sayımıyapılmamıştı. Nüfus sayımı yapılmamasının nedeni çok açıktır. Çünkü yapıldığızaman Kürdlerin çok fazla olduğu ortaya çıkacaktır. Bu da resmi olarak kabulüistenmeyen bir durumdur.

47 üyeli Avrupa Konseyi’ndeki duruma da bakmak gerekir. 47 üyeli AvrupaKonseyi’nde, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Monaco gibi ülkelerinnüfusları 40 nin 50 bin civarındadır. İslam Konferansı’nda, Arap Birliği’de,Afrika Birliği’nde, Birleşmiş Milletler’de de böyle devletler vardır. BasraKörfezi’de, Kuveyt, Bahrenyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletlerinnüfusları bir milyoun altındadır. Okyanusya’da, Tavulu, Vanuatu, gibi nüfusu0nbin, onbeşbin olan devletler bile vardır. Bu devletlerin ülke genişlikleri deKürdistan’a nazaran çok küçüktür. Bazılar, Kürdistan’ın bir beldesi kadar biledeğildir.

40-50 bin nufuslu Andorra, San Marino gibi devletlerin, Tavulu, Vanuatugibi devletlerin ne gibi artıları var da devlet olmuşlar, Kürdistan’ın 40milyonu aşkın nüfusuyla ne eksileri var da küçücük bir statü sahibi bileolamamış diye sormamak gerekir. Bu soruya verilecek hiçbir sağlıklı cevapyoktur. Cevap anti-Kürd tutumdur. Uluslar arası nizam anti-Kürd bir nizamdır.Uluslar arası nizamın neden anti-Kürd bir nizam olduğu, dünyanın, sağda olanlarolsun, solda olanlar olsun neden Kürd’e karşı olduğu, sağda olanlar olsun,solda olanlar olsun, neden Kürd’ü ezenlere destek verdiği elbette incelenmesigereken bir durumdur. Güney Kürdistan’da, ABD ve Koalisyon güçlerinin 2003 deIrak’a müdahalesinden sonra kurulan Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni ayrıcadeğerlendirmek gerekir.

Uluslararası anti-Kürd nizamı pek çok olguyla, zengin olgusal dayanaklarladeğerlendirmek mümkündür. 16 Mart 1988 Halepçe soykırımına karşı dünyanı tavırve davranışı elbette çok çarpıcı bir örnektir. 13 Temmuz 1989 da, İranKürdistan demokrat Partisi Lideri Abdurrahman Qasımlo’nun ve nun ve ikiarkadaşının, Viyana’da, İran güvenlik güçleri Pasteranlar tarafındankatledilmesinden sonra, Avusturya hükümetinin giderek Avrupa demokrasilerinintutumunun yine çok çarpıcı bir örnektir. Bütün bunların zengin olgusaldayanaklarla irdelenmesi gerekir.

Bu ilişkiler çerçevesinde, devletlerin, uluslar arası kurumlarıneleştirilmesi elbette çok önemlidir. Avrupa’da, üniversitenin, basının, yargıkurumlarının, insan hakları kurumlarının eleştirilmesi önemlidir. Ama,herşeyden önce eleştirilmesi gereken, birinci planda eleştirilmesi gerekenlerKürdlerdir, Kürd aydınlarıdır, Kürd siyasetçileridir. Bağımsız devletistemiyoruz, demek, sınırlarla, bayraklarla sorunumuz yoktur, dermek,emperyalizmin çizdiği sınırları benimsiyoruz, bu sınırlarla mutabıkız,demektir. Eğer böyle derseniz, 1920’lerde Kürdlerin/Kürdistan’ın başına nasıllanetli bir çorap geçirildiğinin bilincine varamazsınız. Böyle denince, builişkileri gündem almak zaten söz konusu olmaz. Eğer böyle derseniz, 1920lerde, Yakındoğu’da ve Ortadoğu’da kurulan statükoda, nedenKürdleri/Kürdistan’ın statüsüz bırakıldığının bilincine varamazsınız.

İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır Şubesi’nin çalışmalarına göre 243 toplumezar vardır. Bu mezarlarda üçbinden fazla Kürd’ün cesedi bulunmaktadır. Toplumezarlar hala açılamamıştır. Aileler çok yoğun çabalarına rağmen, çocuklarının,yakınlarının kemiklerine bile ulaşamamış, onlar için bir mezar yapamamışlardır.Eğer, sınırlarla sorunumuz yoktur vs. derseniz, böyle derseniz, bu konuları daunutur gidersiniz, bunları sorun yapmazsınız, bu konular, bilincinize çarpmazolur…

Yakındoğu’da ve Ortadoğu’da, 1920’lerde, Milletler Cemiyeti döneminde, enbüyük, en ağır, en yaygın emperyalist saldırı Kürdlere, Kürdistan’ayapılmıştır. Mayıs- Haziran 1919’da, Hewler’den ve Kürkük’ten Süleymaniye’yegirişte, on km. mesafede, Basiyan’da, -bugün orada Şeyh Mahmud Berzenci’ninheykeli vardır-, zehirli gazlar ilk olarak İngilizler tarafından Kürdlere karşıkullanılmıştır. O günlerde yeni yeni üretilen savaş uçakları ilk defa Kürdlerekarşı kullanılmıştır. ‘Nehirlerden kan akıyordu’ diye yazanlar, “Kürd köyleriyakılıp yıkıldı” diye yazanlar, daha sonra anılarını yazan sivil-asker İngilizgörevlilerdir.

1920’ler… Kürdlerin/Kürdistan’ın bölünmesi, parçalanması, paylaşılması. Bu,Kürdlerin, Kürdistan’ın üçüncü bölünüşü ve paylaşılmasıdır. Bu neyi anlatır?Kürdlerdeki bir zaafa işaret eder. Kürdlerde öyle bir zaaf var ki, ona hasımgüçler onun o zaafından yararlanarak, onu bölüyor, parçalıyor, paylaşıyor veonu kendi çıkarları doğrultusunda seferber ediyor.

Bugün Kürdistan, Kürdler, sadece devletler tarafından, -1920’lerde,İngiltere, Fransa, Türkiye, İran, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Türkiye,İran, Irak, Suriye- bölünmüş değildir, her parçada da yoğun bir ufalanma,parçalanma yaşanmıştır. Bu devletlerin, Kürdlere ilişkin farklı uygulamalariçinde oldukları da söylenebilir. Ama sonuçta anti-Kürd politikalar veuygulamalardır. Birbirlerini destekleyen politikalar ve uygulamalar olduğu daaçıktır.

Kürdler bugün çokparçalı bir toplumdur. Toplumsalbütünleşme de çok önemli bir sorundur. Sovyetler Birliği’ndeki, Ermenistan veAzerbaycan’daki Kürdleri /Kürdistan’ı örneğin Kızıl Kürdistan’ı da unutmamakgerekir. Kızıl Kürdistan’ın neden yıkıldığı, Kürdlerin neden Orta Asya’dakiTürk Cumhuriyetlerine, Kırgızistan’a, Kazakistan’a, Türkmenistan’a, sürgünedildikleri, elbette, irdelenmesi gereken bir durumdur. Bütün bunlardan dolayı,1920’lerin ve ondan sonraki gelişmelerin iyi incelenmesi gerekir.
Kürd/Kürdistan araştırmalar, örneğin, 15-20 yıl öncesine nazaran çok iyidir.Mücadelenin getirdiği fiili kazanımlar söz konusudur. Artık resmi ideoloji deeleştirilebilmektedir. Devletin yaratmaya çalıştığı ideolojik gerçekliklereleştiri konusu olmakta, somut gerçekliklere dayalı analizler gün geçtikçegelişmektedir.

28.03.2014

Rizgari.com

Posted in: tirki

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Konferansa Pirsgirêka Kurd li Tirkiyê
İsmail Beşikçi
Tirkiyê derbarê Pirsgirêka Kurd de zêdetirîn mijara ku tê qisetkirin ‘çareserî’ ye. Bêguman her tim kurd li ser ‘çareserî’yê diaxifin, kurd ‘çareserî’yê munaqeşe dikin. Lêbelê beriya ‘çareserî’yê pêwîst...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2545)


Êdî Kurd Dîroka Kurdan Dinivîsin
İsmail Beşikçi
Yek ji encamên girîng ên şerê çekdarîyê ev e ku, di nêv kurdan de hîşyarbûneke manewî daye destpêkirin. Rastîya wê, ew proseya ku ji salên 1960î de zîl dabû li dema şerî û piştî wî hê bêhtir geş bû, belav bû û kok berda erdê. Di roja îroyîn de li nêv...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2616)


Bûyera Dr. Friçê Duyem
İsmail Beşikçi
Di manşeta rojnameya Hürriyetê ya roja 21 pûşper 2007 de nûçeyek hebû. Sernavê nûçeya nûçegihan Özgür Ekşiyî “Lobîcîyê Veşartî Hat Eşkerekirin” e. Taner Akçamê ku li Zanîngeha Minnessota profesorê dîrokê ye, eşkera kirîye ku, ew kesê ku e...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2832)


Têgihîştinên Neteweperweriyê
İsmail Beşikçi
Dema ku pesnên neteweperweriya tirkî didin, pê re jî bona wê bizava neteweperweriyê ku di nav kurdan de aj dide, dibêjin “cudaxwaz e”, “paşverû ye”, “nîjadî ye” û hwd. e, bi vî awayî ev bizav tê xirabkirin. [Dibêji]...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2333)


Komeleya Piştgirîya Jiyana Nûjen Çi Dide Kurdan?
İsmail Beşikçi
Li Tirkiyeyê demokratîkbûn pirseka girîng e. Beşdarîya bo Yekîtîya Ewropayê û pêkanîna demokratîkbûnê, amanceka bingehîn a hukûmetan e. Wekî mînak, hukûmeta Partîya Edalet û Pêşveçûnê (AKP) carînan behsa vê amancê dike. Demokratîkbûn jî, ji rûyê polî...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2379)


Li Ser Têgeha “Ez kurd im, lê ne kurdçî me”
İsmail Beşikçi
Beşek ji kurdên ku vê sloganê tînin zimên, li hemberî vê şîroveyê jî derdikevin; dixebitin bidin zanîn ku em ji bo kurdan gelek tiştî dixwazin. Dibêjin, “Ez ne kurdçî me lê ji bo kurdan gelek tiştî dixwazim…” Dîsan dibêjin, “...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2627)


Pirsa Sereke Di Pirsgereka Kurd de
İsmail Beşikçi
Di vê axiftinê de ez dê hewl bidim xwe da ku li ser vê mijara bingehîn rawestim. Qonaxa bingehîn a dîrokî ku Pirsgirêka Kurd jê hasil bûye, qonaxa Şerê Cîhanê yê yekemîn e, yanî qonaxa pevçûna parvekirinê û piştî wê ye ku meriv dikare bi kurtahî bibê...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2916)


Têgihiştina di Derbarê Kurdan de, Têkilîyên Leşker û Hikûmetê
İsmail Beşikçi
Tirkîye, dewleteke xwedî îdeolojîya fermî ye. Di dewletên ku xwedî îdeolojîya fermî de tu cûdahîya dewlet û hukûmetê tune ye. Di îdarekirina dewletên wiha de, di dereca yekemîn de, yê ku biryar dide û birê ve dibe, sazîyên paraztin û meşandina îdeolo...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2546)


Sîstema Dewşîrme
İsmail Beşikçi
Di vê helwestê de, bi raya min sedema sereke, pirsgirêka mulk e. Gelê herêmê, mirovên ku herêmê xuya ne, xwedî mulk in. Weke mînak erdê gelekan heye. Jiber vê  yekê jî li ser gel bandoreke wan eşkere heye. Yekî ku li herêma xwe xwedî erdekî pir ...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2506)


Têgihiştin û Nîqaşên di Derbarê Pirsgirêka Kurdan de
İsmail Beşikçi
Taybetmendîya vê pêvajoyê ya herî girîng, ew e ku dewlet û hikûmet qet xwe rexne nake û bi paşeroja xwe re hevrû nabe. Ez bawerim dewlet û hikûmet di vê mijarê de bi himet in. Dewlet û hikûmet plan dikin bêyî ku xwe rexne bikin, bêyî bi paşeroja xwe ...
Hejmara şirova (0)   Lê nerin (2292)


Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last