|  Login
  
Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

Sebep - Sonuç
Bugünherkesin kendine ve birbirine sorması gereken ilk soru ‘’işe var mısın, yararmısın’’ olmalıdır. Diğer sorular ancak buna bağlı olarak bir işe yarar.Çalışmayan ...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Direnmek ve Davranmak
Son 15 yıldabir kısır döngü yaşıyoruz. Daha davranmaya fırsat bulmadan yeniden direnmeyemecbur oluyoruz. Aslında bu durum ta başından beri böyle herhalde. 1922-23lerden sonra arada bir ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Alatlı'ya yaniıt
Ben her zaman Harf-inkılabında sembolleşen buköksüzleştirmeye tepki duydum. Bu boşluğunun acısını çektim. Her ne kadardikkatinden kaçmış veya unutkanlığına gelmiş ise de, ters ...

Çocuklar
Ana-babalar ve topluluk gençlerin mevcut vemuhtemel sorunlarını, önceden görmeye, önlem almaya (bu nokta ilginç çünküönlem olarak bildiklerimiz, yasa...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklıişleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyitanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların norm...

   «   [1]  2  3  »      
  
16

Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde bulunmaktır. Bu öngörünün niye istendiğiayrı bir sorundur. Ama bir çalışmanın bilimsel olabilmesi yalnız durumunbelirlenmesi ile gerçekleşebilir bir şey değildir. Bu öngörün doğrulanmasındaönemli olmakla birlikte bir çalışmayı bilimsel kılmaya yetmez. Ikincisi birbilimsel çalışmanın sonuçlarının test edilmesi de bazı öngörülerde bulunmaklamümkündür. Bir öngörü içermeyen bir fikrin doğruluğu test edilemez. Belkibilimsel önermelerle felsefi yada endolojik önermeler arasındaki temel ayrım bunoktadadır. Test edilebilecek bir şeyler içermeyen yada test edilemeyecekunsurlardan oluşan fikirleri bilimsel saymak mümkün değildir. Bunlar belkisanatsal ahlaki yada felsefi şeyler olabilir ama bilimsel olmazlar (yada bilimolamazlar) Belkide marksizim’in doğuşundan beri sahip olduğu temelözelliklerden biri de bilimle felsefe arasında net sınır çizgileri çekmesiydive dir.

Buradankalkılarak her türlü öngörünün veya öngörü taşıyıcı her türlü fikrin bilimselolacağı sonucuna varılmaz, doğal olarak. Doğrulanabilir öngörülerdir. Bilimselolanlar ama sadece bunlar değil olgulara dayalı olmasıda gerekir. Bu noktadadaha önemli bir şey var: Bir öngörünün yeni bir şey sayılabilmesi içinöncüllerde içkin olmaması gerekir. Iran ile İrak savaşıyor, savaşan ülkelerhaliçtedir. O halde haliçte savaş var dersem, bir şey söylemiş olmam. Yada 2000yıl sonra 3.dünya savaşı çıkacak, yada yarın bir şeyler olacak.

Testedilebilirlik bir öngörüyü bilimsel kılan en temel özelliktir. Fal ile bilimselöneri arasındaki fark bu noktadadır. Bilim gibi fal da bazı olgulara dayanır.Ya yıldız, ya bakla tanesi, ya avuç içi çizgileri yada iskambil kağıtları. Amabu olgulardan keyfi olarak test edilmeyecek sonuçlar çıkarırlar. ve buöngörüler ne kadar belirsiz, seçimli, her tarafa çekilebilir, çok anlamlı iseyani doğrulanması ne kadar güç ama aynı zamanda bir şey söylediği görüntüsü nekadar güçlü ise falcının o kadar başarılı olduğu söylenebilir. Işte bizdeteorik gelişme bazen böyle iyi kıvırtma becerisi ile karıştırılıyor. Bunun birçok nedeni yanında herhalde bir nedeni de söyliyecek sözü (fikri) olmadığıhalde bir şeyler söylemek zorunda olan mecburi teorisiyenliktir.

Gerçekte;yeni, önemli ve doğru öngürüler de bulunmak zorunluluğu ile birlikte çok ta güçbir iştir. Bu olguların titz ve sürekli izlenmesini, verilerin seçiliptoplanmasını, sınıflandırılıp düzenlenmesini, bağlantılarının kurulmasını vebütün bunlardan sağlam istidlaller yapılmasını gerektirir. Taki bu bilimselçalışmada kullanmak için gerekli ön şartlara, teorik birikimin, araştırmadakişilik, ön hazırlık v.b sahip birileri için gerekli olur.

Gerekleriniyerine getirmek bir yana doğru dürüst öngörülerde bulunmayı bile beceremeyinceinsan, sanatçı, kolleksiyoncu, vak’a rıvis, demagog, geveze yada ‘dıplomat’olabilir ama bilimsel fikirler öne süremez. Bunu bugüne kadar beceremeyişimizinde önemli payı olduğu sorunlarımızın çözümü bu önem arasında. Bundan sonra nekadar becerebileceğimize de bağlıdır.

Meteryalisttarih anlayışını digerlerinden ayıran temel özellik, çıkış noktası olarakgerçek süreçleri ve bu süreçlerdeki gerçek güçler arasındaki gerçek ilişkileriaçıklamasıdır. Insanların bu süreçte ilişkisini yorumlarını ise türev veikincil saymasıdır. Bu ilişkilerin analizidir ki insana toplumun gelecektekiseyri hakkında öngörüde bulunma olanağı sağlar.

Posted in: Tirki

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (not required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

  
12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklıişleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyitanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların norm...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Kısa notlar
Geçmişyaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak vebunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendinitatmi...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

   «   [1]  2  3  »