|  Login
  
Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Klavye Sorunu
Kalıcı vegüçlü ulusal kurumlar oluşturamamış diğer uluslar gibi Kürtler de (büyükolasılıkla artacak olan) bir standart sorunuyla karşı karşıya dırlar . İlginçola...

İslam
Bizim öğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğe alternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatif olmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlı...

Sebep - Sonuç
Bugün herkesin kendine ve birbirine sorması gereken ilk soru ‘’işe var mısın, yararmısın’’ olmalıdır. Diğer sorular ancak buna bağlı olarak bir işe yarar. Çalışmaya...

İnsan
Herkes, doğal olmayan; kızgınlık, sükunet, sevinç, üzüntü, yorgunluk v.b. bir cok durumu yaşamıştır. Bazen bu ‘durum’ları ‘gerçeğimizin’ dışa ...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklı işleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyi tanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların no...

Alatlı'ya yaniıt
Ben her zaman Harf-inkılabında sembolleşen bu köksüzleştirmeye tepki duydum. Bu boşluğunun acısını çektim. Her ne kadar dikkatinden kaçmış veya unutkanlığına gelmiş ise de, ter...

Teoriile Pratiğin Birliği
Teoriile pratiğin birliğinden anlaşılması gereken nedir? Bu duruma göre değişir. Bilgi teorisi bakımından bunu insanlar yaşadıkları gibi düşünürler diye anlamak mümkünd&u...

Bazın Elyazmaları
nivis1.pdf   -   nivis2.pdf  -  nivis3.pdf   -   nivis4.pdf   -   nivis5.pdf   -   nivis6.pdf  ...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

   «   [1]  2  3  »      
  
16

Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlü bilimsel çalışmanın amacı, öngörüde bulunmaktır. Bu öngörünün niye istendiği ayrı bir sorundur. Ama bir çalışmanın bilimsel olabilmesi yalnız durumun belirlenmesi ile gerçekleşebilir bir şey değildir. Bu öngörün doğrulanmasında önemli olmakla birlikte bir çalışmayı bilimsel kılmaya yetmez. 

Ikincisi bir bilimsel çalışmanın sonuçlarının test edilmesi de bazı öngörülerde bulunmakla mümkündür. Bir öngörü içermeyen bir fikrin doğruluğu test edilemez. Belki bilimsel önermelerle felsefi yada endolojik önermeler arasındaki temel ayrım bu noktadadır. 

Test edilebilecek bir şeyler içermeyen yada test edilemeyecek unsurlardan oluşan fikirleri bilimsel saymak mümkün değildir. Bunlar belki sanatsal ahlaki yada felsefi şeyler olabilir ama bilimsel olmazlar (yada bilim olamazlar) Belkide marksizim’in doğuşundan beri sahip olduğu temel özelliklerden biri de bilimle felsefe arasında net sınır çizgileri çekmesiydi ve dir.

Buradan kalkılarak her türlü öngörünün veya öngörü taşıyıcı her türlü fikrin bilimsel olacağı sonucuna varılmaz, doğal olarak. Doğrulanabilir öngörülerdir. Bilimsel olanlar ama sadece bunlar değil olgulara dayalı olmasıda gerekir. Bu noktada daha önemli bir şey var: Bir öngörünün yeni bir şey sayılabilmesi için öncüllerde içkin olmaması gerekir. Iran ile İrak savaşıyor, savaşan ülkeler haliçtedir. O halde haliçte savaş var dersem, bir şey söylemiş olmam. Yada 2000 yıl sonra 3.dünya savaşı çıkacak, yada yarın bir şeyler olacak.

Test edilebilirlik bir öngörüyü bilimsel kılan en temel özelliktir. Fal ile bilimsel öneri arasındaki fark bu noktadadır. Bilim gibi fal da bazı olgulara dayanır. Ya yıldız, ya bakla tanesi, ya avuç içi çizgileri yada iskambil kağıtları. Ama bu olgulardan keyfi olarak test edilmeyecek sonuçlar çıkarırlar. ve bu öngörüler ne kadar belirsiz, seçimli, her tarafa çekilebilir, çok anlamlı ise yani doğrulanması ne kadar güç ama aynı zamanda bir şey söylediği görüntüsü nekadar güçlü ise falcının o kadar başarılı olduğu söylenebilir. Işte bizde teorik gelişme bazen böyle iyi kıvırtma becerisi ile karıştırılıyor. Bunun birçok nedeni yanında herhalde bir nedeni de söyliyecek sözü (fikri) olmadığı halde bir şeyler söylemek zorunda olan mecburi teorisiyenliktir.

Gerçekte; yeni, önemli ve doğru öngürüler de bulunmak zorunluluğu ile birlikte çok ta güçbir iştir. Bu olguların titiz ve sürekli izlenmesini, verilerin seçilip toplanmasını, sınıflandırılıp düzenlenmesini, bağlantılarının kurulmasını ve bütün bunlardan sağlam istidlaller yapılmasını gerektirir. Taki bu bilimse lçalışmada kullanmak için gerekli ön şartlara, teorik birikimin, araştırmada kişilik, ön hazırlık v.b sahip birileri için gerekli olur.

Gereklerini yerine getirmek bir yana doğru dürüst öngörülerde bulunmayı bile beceremeyince insan, sanatçı, kolleksiyoncu, vak’a rıvis, demagog, geveze yada ‘dıplomat’olabilir ama bilimsel fikirler öne süremez. Bunu bugüne kadar beceremeyişimizinde önemli payı olduğu sorunlarımızın çözümü bu önem arasında. Bundan sonra nekadar becerebileceğimize de bağlıdır.

Meteryalist tarih anlayışını digerlerinden ayıran temel özellik, çıkış noktası olarak gerçek süreçleri ve bu süreçlerdeki gerçek güçler arasındaki gerçek ilişkileri açıklamasıdır. Insanların bu süreçte ilişkisini yorumlarını ise türev ve ikincil saymasıdır. Bu ilişkilerin analizidir ki insana toplumun gelecekteki seyri hakkında öngörüde bulunma olanağı sağlar.

Posted in: Tirki

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (not required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

  
12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Kürtler
Kürtler binlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruz oldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusal özellikleri ile geleb...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklı işleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyi tanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların no...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Kısa notlar
Geçmiş yaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak ve bunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendini ta...

İslam
Bizim öğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğe alternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatif olmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlı...

Muhaceratta Kürt gençleri
Buradaki sürgün kürtlerin büyük çoğunluğu (hiç olmazsa Türkiye kürdistan’ında olanların) kendi toplumlarının gelişmesi, ilerlemesi, yenilenmesi i...

   «   [1]  2  3  »