|  Login
  
Alatlı'ya yaniıt
Ben her zaman Harf-inkılabında sembolleşen buköksüzleştirmeye tepki duydum. Bu boşluğunun acısını çektim. Her ne kadardikkatinden kaçmış veya unutkanlığına gelmiş ise de, ters ...

Gençlik
Gençler ne istiyor, nebekliyoruz? Bu yeterince belli değil! Sadece buda değil, herkes bir şeyleristiyor. ‘Yani kendi aramızda da birlik yok. Baba bir şey istiyor, ana başka bir şey, ke...

İnsan
Herkes,doğal olmayan; kızgınlık, sükunet, sevinç, üzüntü, yorgunluk v.b. bir .okdurumu yaşamıştır. Bazen bu ‘durum’ları ‘gerçeğimizin’ dışa vu...

Yenilgi
Yani bunalımdan çıkıştagerekli unsurlardan biridir. Bur da bir önemli nokta var: Biliyoruz ki bugünkübunalımın gerek dünden gerek bugünden gelen bazı objektif nedenleri...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Kısa notlar
Geçmişyaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak vebunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendinitatmi...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Teoriile Pratiğin Birliği
Teoriile pratiğin birliğinden anlaşılması gereken nedir? Bu duruma göre değişir.Bilgi teorisi bakımından bunu insanlar yaşadıkları gibi düşünürler diye anlamakmümkünd&uum...

Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

Direnmek ve Davranmak
Son 15 yıldabir kısır döngü yaşıyoruz. Daha davranmaya fırsat bulmadan yeniden direnmeyemecbur oluyoruz. Aslında bu durum ta başından beri böyle herhalde. 1922-23lerden sonra arada bir ...

   «   [1]  2  3  »      
  
19

19-05-1995

Olası birdizi sorudan biri: İnsanın ‘doğal’ hali hangisidir? Bu ilk bakışta ‘anlamsız’gibi görünen soru sorulmaya değerdir!

Herkes,doğal olmayan; kızgınlık, sükunet, sevinç, üzüntü, yorgunluk v.b. bir .okdurumu yaşamıştır. Bazen bu ‘durum’ları ‘gerçeğimizin’ dışa vurumu olarakalgılarız. Ve güçlük’te kendini bu noktada gösterir. Kızgın olduğumuz bir hali,Bazen ‘gerçeğimizin’ geçici olarak ‘yitmesi’, bazen ise ‘açığa’ çıkması olaraktanımlarız. Peki bu durumlardan hangisi ‘asıl’ gerçeğimizdir. Ve tam da bunoktada ‘normal’ kavramı imdada yetişir. Bu benim ‘normal’ halim değil deriz.Konu üzerinde düşündükçe ‘normalin’ hiç de ‘iyi tanımlı’ olmadığını anlarız.Geçici durum olarak adlandırdığımız durumların diğerlerinden daha az gerçeğimiyansıttığı gösteren (?) tek ölçü bu durumların ‘sıklığı’nın daha küçük olmasıolduğu görülür.

Aslında bu"referens sistemi" olarak sıklığı büyük olan durumu seçtiğimizgerçeğinden başka bir şey anlatmaz. “Doğal”, “normal”, “gerçek”, “asıl”deyimleri ile anlattığımız bu sıklığı yüksek (dinginlik ) durumudur. Bu bakıştarzı tam da Newtonal fiziğin, klasik matematiğin, öklid geometrisinin ve Marxöncesi Tarih-Toplum (İnsani = hümanistisk) bilimlerin bakış açısıdır. Ve “çağ –dışı” bir bakış açısını, geri-kalmışlığı yansıtır. Hala Newton fiziğininkavramları ile düşünmek belki bir üniversite öğrencisi için ya da gezegenlerinincelenmesinde hoş-görülebilir. Ama bir fizik profesörü ya da birelektromagnetik alan incelemesinde bu bir ‘geriliği’ anlatır. ‘Sıradan’ insanınbu bakışa sahip olması veya tutarlılık kaygısı gütmemesi ile bir aydındanbeklenmesi gereken düşünce derinliği gibi. Bu yaklaşım Relativitenin üstündenneredeyse bir asır geçmişken hala Newton fiziği ile düşünmektir. Ve bu nedenle‘çağdışı’dır. Alev Hanımın ‘dayatması’ ve bu “70 – yıllık” sapmadan duyduğu‘kaygı’ v.s. sadece gerici veya en iyi olasılıkla tutucu reaksiyonlarını belkidaha ‘derin’ düşüncelerle yinelemekten öte bir yenilik içermiyor.

Biz durumdan ‘hoşnutsuz’ iken O bu ‘hoşnutsuzluğumuz’dan rahatsız.‘Metotlardan’ duyulaşacağı izlenimi veren bu “rahatsızlığın” özü dün de bu‘idi’ bugün de budur. Ve ortaya konması gereken temel noktalardan biridir bu!

Devrimciolup-olmamak tartışmasının özü de budur. "Evham"larını bir yanabırakırsak ‘beni halime bırakın!’ demekten öte bir şey demiyor. Ama yazık ki;biz halimizde tutulmayı tahammül edilmez buluyorduk, ve durumların ‘eskiden’ deiç açıcı olmadığını ‘Spartaküsten’ Hz. Ömer’in kaynayan taşları ve Hz. Osman’ın‘sayılamayan’ malı ve Hz. Ali’nin sırtına saplanan hançerden az-çok biliyordukv.s.

--------------------------------------------------------------------------------

1 mayıs 1995

a TV’ dekitartışma vesilesiyle, kadının “Türkiye sosyalizminin özellikle 70’li yıllarda“meşru”= barışçıl zeminden giderek uzaklaşması ve bunun doğurduğu güçlükler”konusundaki “fikri” hem sosyalizmin “tarihsel hesaplaşması” hem de “ideolojik yenideninşa” bakımından dikkatle üstünde durmayı gerektiriyor

--------------------------------------------------------------------------------

İnsan deyip iki nokta üs-tüste koyduktan sonra, bir tanım yapmaya çalışmak vebu tanımdan yola çıkarak gerisini inşa etmek. Bu uygun mu? Bedahet(apaçilik)nedir? Herkesin öyle olması gerektiğini varsaydığı şeydir. İdeolojikmücadelenin asli alanı; bedahetlerin alanıdır. Bir fikir insan kümesi içinbedihi olduğu oranda ideolojiktir. Güneşin her gün doğduğu ve battığı birgerçekliktir. Bunu gören insan, bunu yaşayan insan, bunun tüm zamanlarda böyleolduğunu (bunu kendisi yaşamadığı halde) düşününce ideoloji alanına adımınıatmış olur. Bu mutlak hakikat bir gün birilerince tartışılmaya başlanırsa eniyi ihtimalle buna delil arar yada (genellikle) bu nahoş durumdan kurtulmakiçin imha etmeye çalışır. Belki de bunu mukadderatına uzanmış bir el sayar. Vebu eli kırmayı hem hakkı hem de vacibi sayar.

Sakıncalarıgöze alarak denebilir ki, insan düşünen varlıktır. Bu tanım durumu tam (doğru)yansıtmaz. İnsan fikri olan bir varlıktır. Demek daha doğrudur. Ve bu fikir onakendi düşünmesinin bakışı olabileceği gibi , düşünmemesinin de bakış olabilir.Düşünmek bir faaliyettir. Geri beslemeli bir faaliyettir. Hem fikri hem tahlili(doğrulanmayı) içerir. Dinamik bir süreçtir. Fikri olmak katiyen düşünmeyigerektirmez. Pekala bu fikirler yüklenmiş dışsal bilgilerde olabilir.

Posted in: Tirki

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (not required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

  
12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklıişleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyitanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların norm...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Kısa notlar
Geçmişyaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak vebunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendinitatmi...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

   «   [1]  2  3  »