|  Login
  
Milliyetçilik ulusal sorunların çözümü olabilir mi?
Bugün varılan noktada, gigantisk bir başarısızlığınboğucu ve umut kırıcı etkileri altında ’milliyetçiliğin’ ulusal sorunlara çözümolabileceği sanısının ’...

Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

Sebep - Sonuç
Bugünherkesin kendine ve birbirine sorması gereken ilk soru ‘’işe var mısın, yararmısın’’ olmalıdır. Diğer sorular ancak buna bağlı olarak bir işe yarar.Çalışmayan ...

Gençlik
Gençler ne istiyor, nebekliyoruz? Bu yeterince belli değil! Sadece buda değil, herkes bir şeyleristiyor. ‘Yani kendi aramızda da birlik yok. Baba bir şey istiyor, ana başka bir şey, ke...

İnsan
Herkes,doğal olmayan; kızgınlık, sükunet, sevinç, üzüntü, yorgunluk v.b. bir .okdurumu yaşamıştır. Bazen bu ‘durum’ları ‘gerçeğimizin’ dışa vu...

Alatlı'ya yaniıt
Ben her zaman Harf-inkılabında sembolleşen buköksüzleştirmeye tepki duydum. Bu boşluğunun acısını çektim. Her ne kadardikkatinden kaçmış veya unutkanlığına gelmiş ise de, ters ...

Çocuklar
Ana-babalar ve topluluk gençlerin mevcut vemuhtemel sorunlarını, önceden görmeye, önlem almaya (bu nokta ilginç çünküönlem olarak bildiklerimiz, yasa...

Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Devrimciharekette acentecilik
Kesin olanbir şey var: Bu halka hizmet etmek isteyenin acenteleşmemesinin tek güvencesi;güç, yetki ve karar sahibinin içerde olmasına çalışmalıdır. İçerdekimü...

   «   [1]  2  3  »      
  
16

Darbe sonrası dışa açılma bir çok şeyle birlikte eskiden farkında olmadığımız sorunlara bir de bölgesel sorunları ekledi. Her zaman ve her şeyde olduğu gibibunun da üstüne yatmazsak, ufkumuz genişleyebilir. Ulusal dar görüşlülüğümüz aşılmalıdır. Ama üstüne yatarsak, zaten sağlam olmayan yapılanmamızı çökertici etkide bulunabilir.
Öte yandan uluslararası düğüm noktalarından birini oluşturması hesabıyla bölge uluslararası sorunlara ulaşmamızda da bir çıkış noktası oluşturabilir ve oluşturmalıdır. Buna özellikle Filistinlilerin tabi daha değişik bir biçimde bizim dünümüzü yaşıyorlar. Ve biz muhtemelen yarın onların bugününü yaşayacağız. Daha doğrusu öte yandan yarınımızı yaratıyorlar. Kendi tecrübelerimizden çıkaramadığımız dersleri, ucu bize daha az dokunduğu için hiç olmazsa başkalarının tecrübelerinden çıkarabiliriz belki. Bu vesile ile belki ek olarak kadrolaşma konusuna da yeniden eğilebilir ve daha kalıcı sonuçlar elde edebileceğimiz bir yola girebiliriz.

Buraya kadarı ve bu kapsamı bir çerçevede düşünmek henüz milliyetçiliği aşmaz.Ve özü itibariyle –bu kadarıyla- milliyetçi bir bakıştır. Yani bunları elealmak ve anlamak için öyle enternasyonalist falan olmaya gerek yoktur.
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının gerçekleştirilmesinde bölgenin önemi bakımından da değil. Uluslararası komünist hareketi ve bölgesel yansımalarını sorunları ve pratikleri ile daha yakından tanımak, anlamak ve uluslararası komünist hareketin en genel sorunlarına ulaşmak için de bu gereklidir. Partilerin ulusal görevleri ile uluslararası görevleri birleştirme görevlerini bu konudaki başarı ve başarısızlıklarının tecrübelerinden de yararlanarak daha yakından tanımak ,çalışma tarihlerin ve bir bütün olarak tarihlerinin tecrübelerinden deyararlanmak İdeolojik bakımından sağlamlaşmak bölge işçi hareketinin birparçası haline gelmek milliyetçi önyargılardan sıyrılmak v,s

Halbuki biz bunlardan hiç birini doğru dürüst yapmadık, yapmıyoruz ama yapmak zorundayız.
Ortadoğu Kürtler için, kendi mücadelesinde gözetmeden edemeyecekleri bir bölgedir. Bu yalnızca bölgede olmak ve bölgeyi çok yakından ilgilendirmekbakımından böyle değildir. Bu doğrudan etkinin yada etkileşiminin yanı sıra birdiğer yine Kürtler için önemli dolaylı etkileşimi de vardır.

Bugün orta-doğu Kenan Evren’in deyimiyle uluslararası çıkarların çatıştığı veuluslararası çatışmaların odaklaştığı noktalardan biridir. İşte bu nedenle deorta doğuda zaten taraf olan Kürtler birde bu bakımdan bölge ile ilgilenmekdurumundadırlar. Mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri yakından izlemek,varılan sonuçları kısa ve orta vadeli politikaların oluşumunda temel bir unsurolarak değerlendirmek ve uygulamaya geçirmeye çalışmak. Yapılmak zorunda olanbudur.

Ortadoğubizim için yalnız ele almak için değil, değiştirmek için de zorunludur.

Basrakörfezi

Basrakörfezinde neler oluyor? Bu soruya düzgün cevaplar vermek için birçok şeyiyerli yerine oturtmak gerekli. Önce uluslararası gelişmeleri ve bölgeyiIran-Irak’ı ve körfez ülkelerini. Amerika çevik kuvvetleri ne zaman oluşturdu?Niye oluşturdu. Körfez hikayesi eski hikaye bugünkü gelişmelerin normal seyrisavaşın yayılmasına yol açar. Böyle bir olasılık vardır ve asıl sorulmasıgereken böyle bir durumda ne yapmak gerektiği ve ne yapılabileceğidir. Bu temelnoktadır. Eğer bilimsellik öngörü ve tedbir.

Posted in: Tirki

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (not required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

  
12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklıişleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyitanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların norm...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Kısa notlar
Geçmişyaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak vebunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendinitatmi...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

   «   [1]  2  3  »