|  Login
  
Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklıişleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyitanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların norm...

Alternatif olmamız mümkün mü?
Düşüneninsan ile davranan insanın aynı insan olması doğal yaşam karakteristiği. Bundanuzaklaşma yani insanın ya düşünen ya da davranan yaratık haline gelmesi yalnıziş bölü...

Milliyetçilik ulusal sorunların çözümü olabilir mi?
Bugün varılan noktada, gigantisk bir başarısızlığınboğucu ve umut kırıcı etkileri altında ’milliyetçiliğin’ ulusal sorunlara çözümolabileceği sanısının ’...

12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Çocuklar
Ana-babalar ve topluluk gençlerin mevcut vemuhtemel sorunlarını, önceden görmeye, önlem almaya (bu nokta ilginç çünküönlem olarak bildiklerimiz, yasa...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

İnsan
Herkes,doğal olmayan; kızgınlık, sükunet, sevinç, üzüntü, yorgunluk v.b. bir .okdurumu yaşamıştır. Bazen bu ‘durum’ları ‘gerçeğimizin’ dışa vu...

   «   [1]  2  3  »      
  
16

Kurumları çoğu zaman canlı organizmalara benzetilebilirler. Herhalde bunugerektiren nedenlerde vardır.

Bir canlı organizmada ilk göze çarpan özellik; onu oluşturan parçalarda süreklibir değişme ve yenilenme olmasına karşın, organizmanın sistematik yapısınısürekli korumasıdır. Organizma unsurlarının değişme ve yer değiştirmesiyledeğil sistemini oluşturan fonksiyonel ilişkilerin sonucunda hayatiyetinideğiştirir. Elbette bu fonksiyonların varlığı ve sürmesi bu unsurlarınvarlığına bağlıdır, çeşitli derecelerde.

Bir organizmanın fonksiyonlarına şu açılardan bakılabilir.

• Organizma fonksiyonlarınıyerine getiriyor mu, defonksiyonize mi? (yada alt sistemler)
• Sistemi oluşturan fonksiyonlar (çeşitli temel yada asli-tali) arasında uyumvar mı? Yoksa bir çatışma mı var?

• Organizma ya yeni eklenen yadaçıkan unsurlar var mı?

Bir kurum için girdi ve çıktılarıönemlidir elbette. Ama kurumun fonksiyonel ilişkileri çok daha önemlidir. Birkurum için her şeyden daha çok defonksiyonize olmak öldürücüdür. İşlevsizkalmış bir kurum komaya girmiş bir insan gibidir. Hayatiyetinin sınırına gelmişdemektir.

Gericilik döneminin, kurumlarımız üzerindeki etkisi her şeyden önce bu noktadakendini dışa vuruyor. Bu çözücü dağıtıcı etki, kurumlarımızın işlevsizkalmasından (bırakılmasından) kaynaklanıyor. Bu bireylerde de böyledir. Apo’cuçocuğun öz eleştirisi şimdiki döne döne söylediği nedenlerden de bu olmasıboşuna değil.

Bir diğeri, fonksiyon belirsizliğidir. Ne yağacağı yeterince net olarakbelirlenmemiş bir kurumun ne yapacağı ve ne olacağı hiç belli olmaz.

Bir kurumun sağlıklı işleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesiyapısının iyi tanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilikdönemlerinde (ki kurumların normal zamanlara göre çok daha fazla dirençliolmasını gerekli kılar.) çok daha büyük bir önem kazanır.

Belki geçici bir süre bir kurum işleyişinin önemli bir bölümünü yerinegetirmeden de yaşayabilir. Ama bu hiç bir zaman uzun sürmez. Bir süre sonradejerasyon ve çözülme kendini gösterir. Bu işlevsiz kurumların kaderidir. vebireylerin de. İş için oluşturulan bir yapı ancak iş içinde varlığını sürdürebilir.

İşsizlik ve gizli işsizlik yalnızca geri kalmış ülkelerin değil aynı zamandaülkelerdeki devrimci hareketler için de bir sosyal siyasal afettir. Amakapitalizm bu sorunu emek yoğun sanayi dallarına yatırım yaparak bir ölçüdeçözebiliyor. Biz ise bunu da yapamıyoruz. Hatta denile bilinir ki tersiniyapıyoruz. Örneğin dağa gitme, maceradır. Avrupa’ya gitme, dejerasyondur.Ülkeye gitme, tehlikelidir diyoruz. Peki ne yapayım? dendiğinde de, oturoturduğun yerde ve bekle! diyoruz. Bu anlamda öl demektir. Sonra niye öldündiye ya küfrediyor yada mezarı başında göz yaşı döküyoruz.

Böyle dönemlerde sağlı sollusapkın akımların ortaya çıkması beklenir elbette ama bunların alternatifiatalet değildir. Çünkü zaten bu adımların ortaya çıkışının has sebeplerindenbiri atalettir. Sebebi çare olarak sunmak nasıl bir mantıktır.? ve bu sapkınlarataletin piçleridirler. Kararlı olmaksa atıl olmak değildir. Ne pratik nededüşünsel olarak.

Posted in: Tirki

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (not required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

  
12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklıişleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyitanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların norm...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Kısa notlar
Geçmişyaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak vebunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendinitatmi...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

   «   [1]  2  3  »