|  Login
  
Kurumlar
Bir kurumun sağlıklı işleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyi tanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların no...

Teoriile Pratiğin Birliği
Teoriile pratiğin birliğinden anlaşılması gereken nedir? Bu duruma göre değişir. Bilgi teorisi bakımından bunu insanlar yaşadıkları gibi düşünürler diye anlamak mümkünd&u...

İnsan
Herkes, doğal olmayan; kızgınlık, sükunet, sevinç, üzüntü, yorgunluk v.b. bir cok durumu yaşamıştır. Bazen bu ‘durum’ları ‘gerçeğimizin’ dışa ...

Alternatif olmamız mümkün mü?
Düşünen insan ile davranan insanın aynı insan olması doğal yaşam karakteristiği. Bundan uzaklaşma yani insanın ya düşünen ya da davranan yaratık haline gelmesi yalnız iş böl&u...

12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Devrimci harekette acentecilik
Kesin olanbir şey var: Bu halka hizmet etmek isteyenin acenteleşmemesinin tek güvencesi; güç, yetki ve karar sahibinin içerde olmasına çalışmalıdır. İçerdeki m&uu...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Bazın Elyazmaları
nivis1.pdf   -   nivis2.pdf  -  nivis3.pdf   -   nivis4.pdf   -   nivis5.pdf   -   nivis6.pdf  ...

Mektup
Burada durum nasıldır? Önce İsveçlilerle hiç bir temasımız olmadığı için somut fazla bir şey yok ama beklenmedik bir şeyde yok. Hem toplum hem sistem açısından. İsve&c...

Kürtler
Kürtler binlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruz oldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusal özellikleri ile geleb...

   «   [1]  2  3  »      
  
16

Kurumları çoğu zaman canlı organizmalara benzetilebilirler. Herhalde bunu gerektiren nedenlerde vardır.

Bir canlı organizmada ilk göze çarpan özellik; onu oluşturan parçalarda sürekli bir değişme ve yenilenme olmasına karşın, organizmanın sistematik yapısını sürekli korumasıdır. Organizma unsurlarının değişme ve yer değiştirmesiyle değil sistemini oluşturan fonksiyonel ilişkilerin sonucunda hayatiyetini değiştirir. Elbette bu fonksiyonların varlığı ve sürmesi bu unsurların varlığına bağlıdır, çeşitli derecelerde.Bir organizmanın fonksiyonlarına şu açılardan bakılabilir.

• Organizma fonksiyonlarını yerine getiriyor mu, defonksiyonize mi? (yada alt sistemler)

• Sistemi oluşturan fonksiyonlar (çeşitli temel yada asli-tali) arasında uyum var mı? Yoksa bir çatışma mı var?

• Organizma ya yeni eklenen yada çıkan unsurlar var mı?

Bir kurum için girdi ve çıktıları önemlidir elbette. Ama kurumun fonksiyonel ilişkileri çok daha önemlidir. Bir kurum için her şeyden daha çok defonksiyonize olmak öldürücüdür. İşlevsiz kalmış bir kurum komaya girmiş bir insan gibidir. Hayatiyetinin sınırına gelmiş demektir.Gericilik döneminin, kurumlarımız üzerindeki etkisi her şeyden önce bu noktada kendini dışa vuruyor. Bu çözücü dağıtıcı etki, kurumlarımızın işlevsiz kalmasından (bırakılmasından) kaynaklanıyor. Bu bireylerde de böyledir. Apo’cu çocuğun öz eleştirisi şimdiki döne döne söylediği nedenlerden de bu olması boşuna değil.

Bir diğeri, fonksiyon belirsizliğidir. Ne yağacağı yeterince net olarak belirlenmemiş bir kurumun ne yapacağı ve ne olacağı hiç belli olmaz.

Bir kurumun sağlıklı işleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyi tanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (ki kurumların normal zamanlara göre çok daha fazla dirençli olmasını gerekli kılar.) çok daha büyük bir önem kazanır.

Belki geçici bir süre bir kurum işleyişinin önemli bir bölümünü yerine getirmeden de yaşayabilir. Ama bu hiç bir zaman uzun sürmez. Bir süre sonra dejerasyon ve çözülme kendini gösterir. Bu işlevsiz kurumların kaderidir. ve bireylerin de. İş için oluşturulan bir yapı ancak iş içinde varlığını sürdürebilir.

İşsizlik ve gizli işsizlik yalnızca geri kalmış ülkelerin değil aynı zamanda ülkelerdeki devrimci hareketler için de bir sosyal siyasal afettir. Ama kapitalizm bu sorunu emek yoğun sanayi dallarına yatırım yaparak bir ölçüde çözebiliyor. Biz ise bunu da yapamıyoruz. Hatta denile bilinir ki tersini yapıyoruz. Örneğin dağa gitme, maceradır. Avrupa’ya gitme, dejerasyondur. Ülkeye gitme, tehlikelidir diyoruz. Peki ne yapayım? dendiğinde de, oturoturduğun yerde ve bekle! diyoruz. Bu anlamda öl demektir. Sonra niye öldün diye ya küfrediyor yada mezarı başında göz yaşı döküyoruz.

Böyle dönemlerde sağlı sollu sapkın akımların ortaya çıkması beklenir elbette ama bunların alternatifi atalet değildir. Çünkü zaten bu adımların ortaya çıkışının has sebeplerinden biri atalettir. Sebebi çare olarak sunmak nasıl bir mantıktır.? ve bu sapkınlar ataletin piçleridirler. Kararlı olmaksa atıl olmak değildir. Ne pratik nede düşünsel olarak.

Posted in: Tirki

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (not required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

  
12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Kürtler
Kürtler binlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruz oldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusal özellikleri ile geleb...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklı işleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyi tanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların no...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Kısa notlar
Geçmiş yaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak ve bunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendini ta...

İslam
Bizim öğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğe alternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatif olmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlı...

Muhaceratta Kürt gençleri
Buradaki sürgün kürtlerin büyük çoğunluğu (hiç olmazsa Türkiye kürdistan’ında olanların) kendi toplumlarının gelişmesi, ilerlemesi, yenilenmesi i...

   «   [1]  2  3  »