|  Login
  
Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

Devrimciharekette acentecilik
Kesin olanbir şey var: Bu halka hizmet etmek isteyenin acenteleşmemesinin tek güvencesi;güç, yetki ve karar sahibinin içerde olmasına çalışmalıdır. İçerdekimü...

Yenilgi
Yani bunalımdan çıkıştagerekli unsurlardan biridir. Bur da bir önemli nokta var: Biliyoruz ki bugünkübunalımın gerek dünden gerek bugünden gelen bazı objektif nedenleri...

Mektup
Buradadurum nasıldır? Önce İsveçlilerle hiç bir temasımız olmadığı için somut fazlabir şey yok ama beklenmedik bir şeyde yok. Hem toplum hem sistem açısından. İsve&cce...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Direnmek ve Davranmak
Son 15 yıldabir kısır döngü yaşıyoruz. Daha davranmaya fırsat bulmadan yeniden direnmeyemecbur oluyoruz. Aslında bu durum ta başından beri böyle herhalde. 1922-23lerden sonra arada bir ...

Sebep - Sonuç
Bugünherkesin kendine ve birbirine sorması gereken ilk soru ‘’işe var mısın, yararmısın’’ olmalıdır. Diğer sorular ancak buna bağlı olarak bir işe yarar.Çalışmayan ...

Gençlik
Gençler ne istiyor, nebekliyoruz? Bu yeterince belli değil! Sadece buda değil, herkes bir şeyleristiyor. ‘Yani kendi aramızda da birlik yok. Baba bir şey istiyor, ana başka bir şey, ke...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

   «   [1]  2  3  »      
  
16

Kuranıanlamanın ön koşulları vardır. Bunlardan biri de inzalı sırasındaki atmosferinbir parçasını oluşturan Hıristiyanlığı tanımaktır. Örneğin ‘kulhuvallahu ehed’süresini teselsülü (üçlemeyi) bilmeden anlamak olanaksızdır. ‘De ki: o bir olanAllah’tır. Doğmamış ve doğurmamıştır O samed olan Allah’tır. Ve hiç kimseninona gücü yetmedi’ Hıristiyanlığın baba- oğul- Allah üçgeni bilinmeyince yukardasöylenenleri anlamak olanaksızdır.

Birilginç nokta: Bizim öğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil deputperestliğe alternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığaalternatif olmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa alternatif olabilmekiçin, putperestliğin başa alınması ile (Arap birliğinin ve atılımınınsağlanması için ) doğmuştur. ( bunun böyle görünmesinde bir etken de İslamtarihçilerinin olayı aktarışları olsa gerek,) Çünkü; put perestlikle tartışmakgenellikle tüm zayıflığına karşın teselsül ile tartışmaktan daha kolaygörünüyor. Öte yandan İslam daha doğuşundan bir semavi din olan Hıristiyanlığakendini vaftiz ettirdi. Tüm insanlığa seslenişinde olduğu gibi burada da, biryanı yenilikçi ise diğer yanı uzlaşmacı işbirlikçilik idi. Köleler, kadınlar vebelki başka konularda da durum böyleydi.

DoğuAkdeniz kıyıları (kutsal topraklar) Mısır – Yunan üçgeni üç kıtayı birbirinebaşlayan üçgenin merkezini kutsal topraklar oluşturuyordu herhalde. O zamanınticari yollarının kesişme noktası olan bölgenin aynı zamanda kültüreletkileşiminde de bir üçlü nokta oluşturduğu göz önünde bulundurulursa herhalde,bezirgan Muhammedin Arap enternasyonal uzlaşmacı yenilikçiliğinin anlaşılmasıkolaylaşır.

Birayrıntı: Bugün Türk egemen sınıflarının sabah akşam kalkıp Anadolu’nun Asya ileAvrupa arasında bir köprü oluşturduğunu söylemesine rağmen Türkler tarihte hiçbir zaman bu rolü oynamamışlardır. Bunu daha çok Yunanlar ve belki bir ölçüyekadar İspanyollar oynadılar. Bugünde Beyrut’tan çıkarılan Arafat Türkiye’yedeğil Yunanistan’a gidiyor. Osmanlılar doğu-İslam kültürünün Avrupa’ya taşıyıcılığınıdeğil, işgal, istila ve talanın taşıyıcılığını yaptılar. Bugün işte tam tersinebatı uygarlığının değil batı talancılığının taşıyıcılığını yapmayasoyunuyorlar. Belki bir ölçüde Osmanlılar öncesinde Anadolu’nun güney ve batıkıyıları bu işleri görüyordu. Ama ‘Türklerin Anadolu’yu zaptı’ ile bu işlevdeson buldu herhalde.

İslam’ın,Ortadoğu tarih ve kültürünün bir parçası olarak incelemenin bir çok bakımındanyararı olacağı bellidir. Yalnız toplumlarımızın yapısının anlaşılmasıbakımından değil ayrıca günceldir de. Bu noktada doktoru okumak gerekir.Okumak, düşünmek, izlemek ve araştırmak! İşe yarayabilecek bilgilereulaşabilmek ancak böylece olanaklıdır. Ve bunların hemen hepsi olanaklıdır.İzlemekte bazı sınırlamalar ve düşünmeyi güçleştiren bazı içsel sorunlar hariçtutulursa. Bu, uzun vadeli ve sistematik bir çabayı gerektirir. Bu bakımdankoşullar hiç bir yerden geri kalmaz. Ve yeterinden fazlası vardır.

Kalifikasyonbakımından, uygulama yetersizlikleri bir yana bırakılırsa esas itibariyle tümkoşulları vardır. Kısa, orta ve uzun vadeli. Hatta bazı bakımlardan üstünolduğu bile söylenebilir.

Etkinlikbakımından, yapılabilecek bir çok şey olduğu halde, özellikle ilişki sitemininçarpıklıkları çok güçleştirmektedir. Uygun düzenlenmiş bir ilişki sistematiğindeyapılması gerekli ve olanaklı birçok şey yapılabilir.

Teknikbakımından, tümüyle olmazsa bile önemli ölçüde giderilebilecek bazı sakıncalarıolduğu söylenilebilir. Buna karşılık bir çok avantajı da vardır.

İşte tasarlanmış çabaların gereği olarak, ister geçicibir dönem için, oldukça uygun koşulları var. Doğal olarak hiç için daha uygunve de teşvik edici. Halbuki bu teşvik rehberlik ve çaba ile kolayca başka birteşvike dönüştürülebilir.

Posted in: Tirki

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (not required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

  
12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklıişleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyitanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların norm...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Kısa notlar
Geçmişyaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak vebunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendinitatmi...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

   «   [1]  2  3  »