|  Login
  
Sebep - Sonuç
Bugün herkesin kendine ve birbirine sorması gereken ilk soru ‘’işe var mısın, yararmısın’’ olmalıdır. Diğer sorular ancak buna bağlı olarak bir işe yarar. Çalışmaya...

Alternatif olmamız mümkün mü?
Düşünen insan ile davranan insanın aynı insan olması doğal yaşam karakteristiği. Bundan uzaklaşma yani insanın ya düşünen ya da davranan yaratık haline gelmesi yalnız iş böl&u...

Klavye Sorunu
Kalıcı vegüçlü ulusal kurumlar oluşturamamış diğer uluslar gibi Kürtler de (büyükolasılıkla artacak olan) bir standart sorunuyla karşı karşıya dırlar . İlginçola...

Devrimci harekette acentecilik
Kesin olanbir şey var: Bu halka hizmet etmek isteyenin acenteleşmemesinin tek güvencesi; güç, yetki ve karar sahibinin içerde olmasına çalışmalıdır. İçerdeki m&uu...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

İslam
Bizim öğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğe alternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatif olmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlı...

12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklı işleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyi tanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların no...

Teoriile Pratiğin Birliği
Teoriile pratiğin birliğinden anlaşılması gereken nedir? Bu duruma göre değişir. Bilgi teorisi bakımından bunu insanlar yaşadıkları gibi düşünürler diye anlamak mümkünd&u...

Direnmek ve Davranmak
Son 15 yıldabir kısır döngü yaşıyoruz. Daha davranmaya fırsat bulmadan yeniden direnmeyemecbur oluyoruz. Aslında bu durum ta başından beri böyle herhalde. 1922-23lerden sonra arada bir ...

   «   [1]  2  3  »      
  
09
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. Söz konusu olan kısa vadede mevcutları ve potansıyelleri ile güçlü, insiyatifi elinde bulunduran bir düşmana karşı sürdürülecek , uzun vadeli soluklu bir mücadelenin yürütülmesidir. Böyle bir mücadele serinkanlılık, bilgi, deneyim, akıllılık, yaratıcılılk ve hepsinden önce ve önemlisi küçük dalgaların korkunç aşındırıcı  etkisine dirençli sağlam bir irade ve sarsılmaz bir inanç ister.
Bir diktaya karşı mücadele edenler, her türlü riski ve güçlülüğü göze almak zorundadırlar. Bunu göze almıyan ve gereklerini yapmayanların uzun süre mücadele etmeleri mümkün değildir.
Bunlar, yönetime karşı mücadele eden herkes gibi bizimde karşılaştığımız, karşılaşacağımız ve yıllarca üstesinden gelmeye çalışacağımız güçlükler ve sorunlardır. Bunlara ek olarak bizim durumumuzu ve konumumuzun getirdiği ve getirecği güçlükler ve sorunlar vardır.


[Read the rest of this article...]

Posted in: Tirki
16

Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak sınırlı, geçici, yurtsever bir demokratikbirlik olur). Böyle bir beraberlik daha geniş kapsamlı bir beraberliğe dayanak da olabilir doğal olarak.

Bir araştırma birliğinin esas görevi mevcut tıkanıklığın teorik izahıdır. Bununla birlikte varılacak sonuçların yansıtılması için gerekli hazırlıkları yapması da gerekir. Böylece sorunun varlığının ispatı (bugüne kadar bir tıkanma olduğu söylenmişse de bu somut görünümleri ile açıklıkla ortaya konulmuş değildir), bu tıkanıklığa yol açan sorun ya da sorunların tanımı ve çözüm yollarının önerilebilmesi, bu sonuçları tartışmaya açabilmek için ve uygulayabilecek duruma gelmek için gerekli hazırlıkların yapılması araştırma birliğinin görevlerini oluşturur

[Read the rest of this article...]

Posted in: Tirki
16

Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yalçın Aklıyor. Kimliği belli olmayan birilerini suçlayarak kimliği belli suçluları aklıyor. Kongre sürüyor.Tasfiye sürüyor. Oyun tekrarlanıyor. Meddah değişik. ’Hocam bana bağırdı’ diyor  masum ve mazlum ’ulu önderimiz’. İnsani isyan ettirecek bir haksızlığa maruz kalıyor ve Abisine şikayet ediyor. Bu zulme rağmen büyüklüğü kendinde bırakıp ’gitme sana kötü davranırlar’ diyor. Ama dinletemiyor. Ve doğal olarak ’uluönderimizin’ öngörüsü gerçekleşiyor. Kendisi doğrulanırken, Sakine pişmanlık içinde durumu anlıyor. Ve Yalçin bey bunu bildiriyor. Niye bildiriyor? Nasıl bildiriyor? Bunlar önemli. Niye Yalçın bey bildiriyor? Tüm bu sorulara cevap gerekiyor.

[Read the rest of this article...]

Posted in: Tirki
16

Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının gerçekleştirilmesinde bölgenin önemi bakımından da değil. Uluslararası komünist hareketi ve bölgesel yansımalarını sorunları ve pratikleri ile daha yakından tanımak, anlamak ve uluslararası komünist hareketin en genel sorunlarına ulaşmak için de bu gereklidir. Partilerin ulusal görevleri ile uluslararası görevleri birleştirme görevlerini bu konudaki başarı ve başarısızlıklarının tecrübelerinden de yararlanarak daha yakından tanımak ,çalışma tarihlerin ve bir bütün olarak tarihlerinin tecrübelerinden deyararlanmak İdeolojik bakımından sağlamlaşmak bölge işçi hareketinin birparçası haline gelmek milliyetçi önyargılardan sıyrılmak v,s

Halbuki biz bunlardan hiç birini doğru dürüst yapmadık, yapmıyoruz ama yapmak zorundayız.
Ortadoğu Kürtler için, kendi mücadelesinde gözetmeden edemeyecekleri bir bölgedir. Bu yalnızca bölgede olmak ve bölgeyi çok yakından ilgilendirmekbakımından böyle değildir. Bu doğrudan etkinin yada etkileşiminin yanı sıra birdiğer yine Kürtler için önemli dolaylı etkileşimi de vardır.

[Read the rest of this article...]

Posted in: Tirki
16

Kürtler binlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruz oldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusal özellikleri ile gelebildiler. Bunu ‘’Kürtlerin direnme azmine’’ ya da‘’özgürlük tutkularına’’ v.b. bağlamak belki ajitasyon değeri olan ama objektif dayanaktan yoksun, önerme biçiminde ifade edilmiş bir öneridir ancak. Tarih söz konusu olduğunda mutlak bir objektiflik doğru sonuçlara varabilmenin yerine getirilmesi gerek en önemli koşuludur. O halde bu olgunun nedeni veya koşulları nelerdir?

Görünen ilk neden aynı zamanda Kürtlerin devlet olamamalarına da yol açmış olan yaşadıkları bölgenin jeopolitik konumudur. Osmanlı ile Iran arasında tampon bir bölge olmak her iki devleti de

[Read the rest of this article...]

Posted in: Tirki
16

Bir kurumun sağlıklı işleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyi tanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların normal zamanlara göre çok daha fazla dirençli olmasını gereklikılar.) çok daha büyük bir önem kazanır.

Belki geçici bir süre bir kurum işleyişinin önemli bir bölümünü yerine getirmeden de yaşayabilir. Ama bu hiç bir zaman uzun sürmez. Bir süre sonra dejerasyon ve çözülme kendini gösterir. Bu işlevsiz kurumların kaderidir. ve bireylerin de. İş için oluşturulan bir yapı ancak iş içinde varlığını sürdürebilir.

[Read the rest of this article...]

Posted in: Tirki
   «   [1]  2  3  4  5  »      
  
12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Kürtler
Kürtler binlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruz oldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusal özellikleri ile geleb...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklı işleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyi tanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların no...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Kısa notlar
Geçmiş yaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak ve bunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendini ta...

İslam
Bizim öğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğe alternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatif olmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlı...

Muhaceratta Kürt gençleri
Buradaki sürgün kürtlerin büyük çoğunluğu (hiç olmazsa Türkiye kürdistan’ında olanların) kendi toplumlarının gelişmesi, ilerlemesi, yenilenmesi i...

   «   [1]  2  3  »